logo5  Tabuľka produktov inšpekcie GM5

Typ inšpekcie Prehliadka s inšpektorom Základ Štandard Komplet
Doba spracovania správy 3 prac. dni 7 prac. dní 7 prac. dní
Práca v teréne Podrobný vizuálny prieskum nehnuteľnosti x x x x
Hodnotenie hlavných 8 technických oblastí* x x x x
Analýza možných 200 rizík podľa metodiky Nemopas x x x
Meranie elektro inštalácií, meranie vlhkosti x x
Kontrola stavu potrubí a rozvodov x x
Analýza zmien materiálov x x
Meranie rovinnosti povrchov podláh a stien x x
Výstupy Technický preukaz nehnuteľnosti x x x
Odborný popis objektu konštrukcia, podložie, lokalita a geologické pomery x x x
Zoznam rizík a ich hodnotenie x x x
Zhrnutie výsledkov inšpekcie, odporúčania x x x
Orientačná cena sanácií pre 8 hlavných hodnotených oblastí
Podrobný opis nájdených rizík s fotodokumentácia x x
Doporučené riešenia na odstránenie zistených porúch x x
Vyčíslenie nákladov na odstránenie porúch x
Záruka 3 roky na výstup inšpekcie** x x x
* statika, úniky tepla, izolácia proti vode, zvuk a hluk, technické zariadenie budovy, bezpečnosť budovy pri užívaní a požiarna bezpečnosť, škodlivé látky a zdravé bývanie, povrch podláh a stien
  ** Prevádzkovateľ inšpekcie Nemopas – spoločnosť Dekprojekt s.r.o. poskytuje klientom 3 roky záruku na budúci výskyt chýb na ich nehnuteľnosti. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré sú v správe z inšpekcie Nemopas označené ako tie, ktoré nenastanú. Záruka se nevzťahuje na chyby a poruchy v technických odboroch, ktorých hodnotenie si zákazník neobjednal a na tie, ktoré vznikli opotrebením nehnuteľnosti alebo v dôsledku zásahu vyššej moci.