Odhad ceny nehnuteľností

Relevantný odhad ceny nehnuteľnosti je na prvom mieste.

  • kúpa
  • predaj
  • hypotéka
  • dedičstvo
  • podnikateľský zámer
  • súdne spory
  • rozvody
  • exekúcie
  • darovanie

Kupujete nehnuteľnosť a potrebujete odhad ceny?

Na realitnom trhu sa denne predá priemerne asi 160 nehnuteľností. Každý deň sa na jednej či druhej strane obchodu nájdu sklamaní alebo podvedení účastníci. O cene nehnuteľnosti často rozhodujú faktory, ktoré nie sú pre človeka, ktorý nepozná trh na prvý pohľad viditeľné.

Najjednoduchším spôsobom, ako zabrániť zbytočným problémom s predajom alebo kúpou bytu je nechať si vykonať odborné posúdenie danej nehnuteľnosti.
V spoločnosti GM5, s.r.o. pracujú špeciálne vyškolení inšpektori, ktorí posúdia a odhalia všetky “nedokonalosti” nehnuteľnosti, prípadne upozornia na chyby, ktoré sa na danej nehnuteľnosti môžu objaviť.

Naši inšpektori pracujú úplne nestranne, sú pravidelne vzdelávaní a neustále si zvyšujú svoju odbornosť, aby dokázali posúdiť staré aj najnovšie stavebné technológie.