GM5, s.r.o. je licencovaný partner inšpekcie nehnuteľností NEMOPAS.

Našim cieľom je ponúkať svojim klientom odborné aj praktické skúsenosti nadobudnuté mnohoročnou praxou na poli stavebníctva, projektovania a technického či energetického poradenstva. Dlhoročná spolupráca naprieč regiónmi nás viedla k myšlienke, vytvoriť jednotnú sieť s pokrytím celého Slovenska.

 Ako pracujeme?

>>> Vieme o všetkom čo sa deje
Zdieľame informácie, odborné skúsenosti a poznatky celoplošne v rámci celého Slovenska, aby sme boli maximálne efektívni.
>>> Váš región dobre poznáme
Stúpli ceny materiálov? Prišiel nový investor? Skrachovala fabrika? Rastú ceny nehnuteľností? Ohrozujú nás záplavy?
Žijeme s Vami v tom istom kraji a vieme Vám preto dobre poradiť.
>>> Naša práca nás baví
Tvoríme tím kolegov, priateľov – odborníkov s vlastnými skúsenosťami. Pri svojej práci sa opierame o vlastnú fungujúcu a overenú sieť odborníkov z nášho odboru, ktorá nám umožňuje prinášať zákazníkom množstvo užitočných riešení.

NEMOPASloga_nemompas

NEMOPAS odborne a organizačne zabezpečuje ZNALECKÝ ÚSTAV ATELIER DEK (CZ)

– DEKPROJEKT ZO SKUPINY DEK.

Experti Znaleckého ústavu vychádzajú z viac ako 20 ročných skúseností v prieskume stavieb, odhaľovania ich porúch a navrhovaní energetického hodnotenia budov. Fungovanie je založené na princípoch absolútnej nestrannosti, celoživotného vzdelávania a zvyšovania odbornosti.

Štátne akreditácie v ČR:
Znalecký ústav
Centrum technickej normalizácie
Akreditované skúšobné laboratórium č.1565.
Poradenské informačné stredisko pre ŠFRB

Asociácia inšpektorov nehnuteľností AIN

Nemopas je zakladajúcim členom Asociácie inšpektorov nehnuteľností (AIN) v ČR. Asociácia garantuje, že jej členovia poskytujú služby na takej odbornej i etickej úrovni, aké sú na odbor a jeho metodiku kladené. Úroveň znalostí inšpektorov nehnuteľností sú objektívne posudzované na pôde AIN podľa vlastných interných procedúr. V súčasnosti je v príprave vznik slovenskej asociácie.