Kontrola nehnuteľnosti pri preberaní

Ďalšiu službu, ktorú si môžete od inšpektorov nehnuteľností nechať vykonať je „kontrola“ pri preberaní nehnuteľnosti. Tu sa jedná o preverenie úplne novo vybudované nehnuteľnosti od developera. Táto služba je v súčasnej dobe využívaná čím ďalej tým viac, klienti majú záujem o odbornú kontrolu ich novo kúpenej nehnuteľnosti a tým predísť prípadným neskorším reklamáciám. Inšpektori nachádza väčšinou závady, nedorobky či poškodenie, ktoré vo väčšine prípadov developeri samozrejme odstráni. Jednou z bežných kontrol inšpektorov nehnuteľností je kontrola vonkajších okenných parapetov. Tie musia byť v dostatočnom spáde smerom od okna, inak by dochádzalo k prenikaniu vody do okna a k zatekaniu do konštrukcie okna či interiéru budovy.

Pravidelné revízie nehnuteľnosti

Všetky zariadenia v dome musia prechádzať pravidelnými revíziami, ktoré si inšpektor vždy vyžiada k nahliadnutiu. Developeri sú vo väčšine prípadov ústretoví a v mnohom potenciálnym kupcom vyhovejú.

Inšpekcia nehnuteľnosti slúži zároveň aj pre majiteľov nehnuteľností, ktorí majú v pláne predávať svoj byt alebo dom. Tí sa stávajú vďaka nezávislej inšpekcii dôveryhodným obchodným partnerom – predajcom, čo na realitnom trhu nebýva samozrejmosťou. A často sa výrazne urýchli a zjednoduší celý proces predaja, práve vďaka tomu, že nehnuteľnosť prešla odbornou inšpekciou.

Inšpekcia nehnuteľností pomáha kupujúcim aj predávajúcim na realitnom trhu zistiť skutočný technický stav nehnuteľnosti. Inšpekcia nehnuteľnosti pomáha klientom následne ušetriť peniaze za budúce neplánované opravy nehnuteľnosti a znižuje riziká realitného obchodu. Inšpekciu vykonáva certifikovaný inšpektor nehnuteľnosti, ktorý má vzdelanie a prax v obore pozemných stavieb a technického zariadenia stavieb.

Inšpekcia nehnuteľnosti je zvyčajne realizovateľná na základe vizuálneho zistenie stavu a nedeštruktívnych diagnostických metód. Ak tieto metódy nie sú postačujúce, je potrebné navrhnúť vykonanie nevyhnutných deštruktívnych diagnostických skúšok. Inšpekcia nehnuteľnosti musí aspoň identifikovať prejavy porúch a zjavné chyby a pri poruchách môže stanoviť ich príčiny.

PENB od 1.1.2013

Niektoré spoločnosti, vykonávajúce inšpekcie nehnuteľnosti ponúkajú klientom aj pri inšpekcii nehnuteľnosti obstaranie tzv. Preukazu energetickej náročnosti budovy – PENB, ktorý je od 1. 1. 2013 povinný aj v prípade, že chce majiteľ nehnuteľnosť predávať či prenajímať. Obstaranie PENB ale nie je totožné s klasickou inšpekciou nehnuteľnosti, tam sa inšpektor zameriava na viac problematických oblastí ako len na oblasti súvisiace s energetickou náročnosťou.