História inšpekcie nehnuteľností

Incpekce nemovitostí historie

Inšpekcia nehnuteľností sa objavila na slovenskom trhu pred 5 rokmi. Ide o službu, pri ktorej špeciálne vyškolení odborníci zisťujú závady u nehnuteľností.

Začiatok služieb inšpektorov nehnuteľnosti je v 70. rokov 20. storočia. Títo pracovníci sa objavili ako prví v Spojených štátoch amerických, kde v tejto dobe prebiehal stavebný boom a mnoho potenciálnych kupujúcich malo záujem o kontrolu a preverenie nehnuteľnosti ešte predtým, ako sa do nej nasťahujte alebo ju kúpi.

Najprv bol dopyt inšpektorov nehnuteľností od samotnej developerskej firmy, ktorá dodávala na stavbu svoje výrobky a tým potvrdzovala zákazníkovi istotu kvalitného materiálu. Zájem o tieto služby rástol, existujúce spoločnosti už neboli schopné kryť dopyt, a preto vznikali nové odborné firmy, ktoré sa špecializovali priamo na inšpekcie nehnuteľností.

Od 90. rokov 20. storočia sú v USA prieskumy inšpektorov nehnuteľností samozrejmou súčasťou predaja nehnuteľnosti. Aj v západnej Európe je už u predaja nehnuteľností situácia podobná.

Inšpekcia nehnuteľností v SR

Na Slovensku má inšpekcia nehnuteľnosti zatiaľ veľmi krátku históriu, postupne ju začínajú ale zákazníci stále viac objavovať. Percento nehnuteľností, ktoré prejde počas predaja inšpekcioiu, sa každým rokom zvyšuje a tento trend bude očakávaný aj v nasledujúcich rokoch. Na slovenskom trhu sa vyskytuje niekoľko hlavných firiem, ktoré sa inšpekciou nehnuteľností zaoberajú. Tie sú združené v profesijnej organizácii Asociácie inšpektorov nehnuteľností (AIN).

Služby inšpektorov nehnuteľností využívajú klienti, ktorí plánujú kupovať staršie nehnuteľnosť a zaujímajú sa teda o jej skutočný stavebno-technický stav. Základná inšpekcia nehnuteľnosti je prieskum trvajúci okolo 2 hodín (záleží na veľkosti a stavu nehnuteľnosti). Počas tohto preskúmania príde k preverenie stavu základov a nosných konštrukcií (stien a stropov), nenosných priečok, exteriéru a fasády, hydroizolačných a tepelných izolácií, vnútorných inštalácií (voda, kanalizácia, plyn, vzduchotechnika, elektroinštalácie, vykurovania), dverí, okien a mnohým ďalších oblastí. Kontrolované sú pivnice, garáže a spoločné priestory, požiarna bezpečnosť a hygienické podmienky. Súčasťou inšpekcia nehnuteľnosti je záverečná správa, kde je zakreslený pôdorys a overená skutočná výmera bytu či domu, je vyhodnotená lokalita z hľadiska územného plánovania, z hľadiska požiadaviek investora, je vyhodnotené životné prostredie a hlukové parametrov lokality. Cena inšpekcia sa odvíja od rozsahu inšpekcie a druhu nehnuteľnosti.

Cena inšpekcie

Cena za inšpekciu nehnuteľnosti sa väčšinou pohybuje od 170,-€