Certifikácia výstavby

Služba pomáha realizačnej stavebnej firme eliminovať riziká porúch na dokončenom objekte a preukázať kupujúcim nehnuteľností svoju kvalitnú prácu. Pre kupujúceho je certifikácia výstavby, vrátane výstupného protokolu, zárukou toho, že objekt bol pri výstavbe priebežne kontrolovaný nezávislým odborníkom.

Štandardná fáza kontroly výstavby

• kontrola – supervízia projektu
• kontrola po dokončení spodnej stavby
(u podpivničených objektov – vo fáze izolácie, drenáž …)
• kontrola po dokončení hrubej stavby
(vo fáze nosnej konštrukcie, krov a krytina, osadenie výplní, rozvody ….)
• kontrola skladieb
(šikmej strechy, podlahy, ETICS ….)
• kontrola po dokončení vrátane prevedenia prípadných meraní
(akustika, vzduchotesnosť, tlakové skúšky ….)
• kontrola po odstránení nedostatkov

Výstupy

V rámci každej kontroly sú kontrolované príslušné riziká chýb. Objednávateľovi služby je po každej kontrole vystavený priebežný protokol.

Po poslednej kontrole je vystavený:

finálny certifikát objektu – Technický preukaz nehnuteľnosti.

V prípade vykonávania kontrolných meraní sú vystavené protokoly zo skúšok.