Ako inšpekcia nehnuteľnosti vypadá

Inšpekciu nehnuteľnosti si klient objedná najčastejšie na internete alebo telefonicky. Klient si s inšpektorom dohodnú termín spoločnej návštevy nehnuteľnosti.

Inšpektor nehnuteľností spolu s klientom preverí danú nehnuteľnosť zo stavebno technického hľadiska. Inšpektor preveruje stavbu pomocou špeciálneho meracieho zariadenia, vďaka ktorému zistí, v akom stave sú tieto oblasti. Rozsah inšpekcie sa líši podľa zadania klienta individuálne, na jeho želanie.

Inšpekcia rizikových oblastí

Inšpektor nehnuteľnosti preveruje všetky rizikové oblasti podľa dohovoreného rozsahu inšpekcie. Všetky svoje zistenia dokumentuje, nájdené závady a zistené skutočnosti následne zapíše do záverečnej správy. Táto správa obsahuje aj detailnú fotodokumentáciu. Záverečná správa informuje klienta o všetkých zisteniach, pokiaľ sa vyskytli na nehnuteľnosti nejaké závady, je v správe uvedený odhad nákladov na ich opravu. Táto správa môže byť podkladom aj pre prípadné rokovania o predajnej cene danej nehnuteľnosti.