Úsporné opatrenia už v projekte.

Pravidlá pre hodnotenie hospodárnosti budov vychádzajú z jednotných európskych noriem a tým dávajú výborné možnosti vzájomného porovnávania rôznych budov, ale aj tej istej budovy s rôznymi konštrukčnými riešeniami.
Prvým z viacerých hodnotení budovy je tzv. projektové energetické hodnotenie budov, ktoré sa vypracováva pri projektovaní budovy.

Projektant výberom materiálov, tvaru domu, jeho orientácie k svetovým stranám a veľkosti predurčí jeho potrebu tepla a energie na prevádzku. Spomínané jednotné pravidlá posudzovania umožňujú stanoviť tzv. normalizovanú potrebu tepla a tým aj určiť energetickú triedu od A až po G, do ktorej konkrétny dom bude zatriedený.

Investície s jasnou víziou do budúcnosti

Návrh domu, výpočet a zatriedenie domu je možné urobiť opakovane s rôznymi materiálmi a konštrukciami. To dáva investorovi možnosť porovnať a vybrať pre svoj dom optimálne konštrukčné systémy, okenné systémy, vykurovacie sústavy a i. .

Zatrieďovanie budov do energetickej triedy okrem iného pomáha investorovi ale aj potenciálnemu kupcovi domu alebo nájomníkovi získať okamžitú predstavu o nákladoch na prevádzku.

Rozdiely sú mnohonásobné už len medzi triedami A a C je to 3x čo znamená že v „C-éčkovom dome“ zaplatíme min. tri krát viac za teplo ako „Á-čkovom dome“.  Za dlhšie obdobie sú to úspory skutočne vo vysokých čiastkach.

Rovnako a ešte viac sa to môže prejaviť na znížení emisií škodlivých plynov, ak zvyšné teplo na kúrenie získame z obnoviteľných zdrojov. Pri tomto porovnaní pochopíme aký má význam a prečo je také dôležité zavedenie energetickej certifikácie budov.Jednoducho so starým prístupom a zastaranými konštrukčnými systémami nikdy nedosiahneme rozumnú energetickú triedu.